Onafhankelijk advies bij schade
Volledige ontzorging
Uw schade. Onze zorg.
30 jaar ervaring

Contra-expertise bij schade

Als u de schade heeft doorgegeven aan uw verzekeringsmaatschappij zullen zij een schade-expert sturen om de schade op te nemen. Deze schade-expert vertegenwoordigt de verzekeringsmaatschappij en is erg ervaren in het regelen van schades. De polisvoorwaarden zijn voor u misschien niet altijd duidelijk maar deze schade-expert weet precies wat de voorwaarden zijn.

Wees u ervan bewust dat in deze situatie de verzekeringsmaatschappij in het voordeel is. U heeft wel opties om hier iets aan te veranderen. In vrijwel iedere verzekeringspolis staat vermeld dat u recht heeft op een eigen vertegenwoordiger een zogenaamde contra-expert. Dit is uw recht en zeker de moeite waard om gebruik van te maken.

Het is voor u als verzekerde de mogelijkheid om u te laten bijstaan, adviseren en ondersteunen. U zult hierdoor de polisvoorwaarden optimaal kunnen benutten bij schade.

Schakel ook de contra-expertise zo snel mogelijk in en zorg dat er niets aan de situatie veranderd, zodat uw contra-expert een goed inzicht krijgt in de omvang van de schade.

Ook het programma Kassa krijgt vragen over dit onderwerp.

Hoe zit het met de kosten voor een contra-expert ? Vaak worden de kosten door de verzekering vergoed tot maximaal de kosten van hun eigen schade-expert. Recentelijk hebben verzekeraars aangegeven de extra kosten van de contraexpert te gaan vergoeden voor zover deze redelijk en aantoonbaar voor het aantonen van de schade noodzakelijk is.

In de meeste gevallen zal het inschakelen van een contra-expert zorgen dat u een hogere vergoeding voor uw schade krijgt uitgekeerd.