Onafhankelijk advies bij schade
Volledige ontzorging
Uw schade. Onze zorg.
30 jaar ervaring

Mediation en conflictbemiddeling

Bij mediation komt u samen met de wederpartij tot een oplossing. Het gaat er daarbij minder om wie er juridisch ‘gelijk’ heeft, maar om een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. Zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om naar een oplossing te zoeken, heeft mediation kans van slagen.

Mediation is niets anders dan het oplossen van uw conflict onder begeleiding. Een groot voordeel van mediation is, dat een zaak vaak sneller wordt opgelost dan wanneer die voor de rechter komt. Daarom is het in veel gevallen goedkoper. Uit doorlopend eigen onderzoek van de Raad bij rechtbanken en het Juridisch Loket blijkt, dat in tweederde van de gevallen mediation binnen vijftien weken is afgerond. In ruim driekwart van de gevallen zijn beide partijen tevreden met de afloop. Om wat voor soort conflict het ook gaat, zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation kans van slagen.

Doordat u en de wederpartij zelf met de oplossing komen, sluit de oplossing vaak ook beter aan op de wensen van u en de ander. De kans op een duurzame afspraak en een redelijke verstandhouding is na een succesvolle mediation dan ook groter dan bij een rechtszaak.

Voorbeelden mediation

  • Een burenruzie die behoorlijk uit de hand gelopen is kan als beide partijen hiervoor open staan door mediation opgelost worden.
  • Afspraken over echtscheiding kunnen samen met een mediator op papier worden gezet en in overleg bepaald.
  • Bij een arbeidsconflict is het beter om in gesprek te gaan met de leidinggevende en na mediation weer met plezier te gaan werken.
  • Familieruzies kunnen makkelijker opgelost worden met een mediator die met een neutrale blik naar de problemen kijkt.

Een goede mediator voert regie over het proces; niet over de inhoud. Hij lost de kwestie niet op. Dat doe je zelf.

Juist dat laatste is de kracht van mediation. Je stelt partijen in staat om het zelf op te lossen.